کتاب

در فاصله‌ی دو نقطه...!

زندگی‌نامه‌ی خود نوشت ایران درّودی

«در این کتاب با تمام هستیم هستم. با همه‌ی ضعف‌ها، با تمامی دلهره‌ها و امیدها و توان‌ها. درون من به وسعت تجربه‌ای است که از زندگی می‌شناسم؛ وسعت یک لحظه‌ی زندگی در مسیر ابدیت. تلاش می‌کنم که در این لحظه‌ی حضور، یکپارچگی از هم گسیخته‌ی خود را حفظ کنم تا تداوم و بقای آن، با طنین صدایم، در ابدیت انعکاس یابد.» «در فاصله‌ی دو نقطه...!» زندگی‌نامه‌ی خودنوشت ایران درّودی است. نویسنده در این کتاب از مهم‌ترین نقاط زندگی‌اش صحبت می‌کند. همچنین در بین وقایع زندگی، از نگاهش به جهان و چگونگی شکل‌گیری آثارش می‌گوید.

ناشر: 
نشر نی
نویسنده: 
ایران درّودی
لیتوگرافی: 
باختر
تعداد صفحات: 
287
زبان: 
فارسی
چاپ اول: 
1375
جدیدترین چاپ: 
چاپ سی و هفتم - 1402